Pokaler er et must i lokalforeninger

En af de helt store i Danmark er friheden til at åbne en forening. Denne mulighed ligger op til fællesskab og dyrkelse af interesser og hobbyer. Det er særligt i form af forskellige lokalforeninger, hvor der dyrkes sportsgrene såsom fodbold og gymnastik. Der er en helt særlig tradition særligt forbundet med gymnastikforeninger, der er meget traditionel og gammel. Dette kommer særligt til udtryk, når der oftest bæres faner samt synges nationalsange og jeg ved en lærkerede. Der skabes altså et særligt fællesskab, som har været i flere hunderede år, hvilket også er med til at gøre det så specielt. Det er også tydeligt at se, hvordan disse lokalforeninger får skabt et fællesskab, der går udover gymnastikken, og der skabes ofte tætte bånd trænere, gymnaster og andre frivillige imellem. Et sted, hvor dette fællesskab tydeligt kommer til udtryk, er til den årlige forenings opvisning, hvor der udover en lang række opvisninger fra foreningens hold også er en fællesafslutning, hvor der uddeles blomster og pokaler.

 

Sjove pokaler, der vandrer fra år til år, er en fast del af disse lokalopvisninger. Det kan eksempelvis være en pokal, der gives til den største bommert eller den, der har gjort den største indsats for foreningen. Det at overrække samt modtage denne pokal skaber en fælles følelse i foreningen. Det bliver samtidig også en tradition, der er med til at skabe fællesskab i foreningen. De fleste foreninger har kun en pokal, der deles ud, men dette varierer meget fra forening til forening, hvilket også er med til at give foreningen lidt personlighed. Ofte vil den pokalen gives til også ofte være præget af hvilken generel stemning, der er i foreningen. Hvis det for eksempel er en forening, der er præget af hårdt arbejde og mange frivillige giver det god mening, at man giver pokalen til en, der har arbejde ekstra hårdt. Hvis foreningen derimod er præget af fest, farver og ballade, er det sjovere at give den til årets bommert.

Pokaler i lokalforeninger er ofte ældgamle

Selvom de fleste lokalforeninger selvfølgelig er blevet mere moderne, holder de fleste som sagt fast i de gamle traditioner. Derfor kan man også være sikker på, at de pokaler, der deles ud i lokalforeninger, har været i mange forskellige hænder. Dette kan give følelsen af at være en del af noget større, og der er også noget helt særligt ved at være en del af disse gamle traditioner. De fleste vil også være medlem af den samme forening i mange år, hvilket gør, at man får en form for respekt for denne pokal, og dem der modtager den.

Pokaler bliver et billede på anderkendelse

Som det allerede er nævnt bliver de fleste pokaler giver til folk, der har udøvet en ekstra stor indsats i forening. Dermed følger der altså også en hel del anderkendelse med, når man modtager denne pokal. Det er skønt i et miljø, der er bygget på frivilligt arbejde, at man bliver tydeligt værdsat af de andre i foreningen.