Et bosted for udviklingshæmmede

Er du som sagsbehandler på udkig efter et bosted for udviklingshæmmede? Denne type bosteder findes der rigtig mange af, men du er naturligvis interesseret i at finde det helt rigtige bosted til din borger.

Der findes mange forskellige typer bosteder, hvor det er forskellige værdier, der er i fokus. Hos Melius Husene er det især den enkelte borger, som er i centrum. Her fokuseres der i høj grad på borgerens personlige udvikling og vej til mere selvstændighed. Al denne stræben foregår i trygge rammer og med hjælp fra et dygtigt personale.

Dit ansvar som sagsbehandler

Det er typisk sagsbehandlerens ansvar at finde det rigtige bosted til den tilknyttede borger. Hvis du er sagsbehandler og har en borger, som er udviklingshæmmet, under dit ansvar, så er der flere ting, som du må sikre dig, når du vælger bosted.

Det er især vigtigt, at du finder et bosted, hvor personalet har erfaring med udviklingshæmmede, da dette klart giver en større tryghed. Hos Melius Husene har personalet erfaring med stort set alle former for udsatte borgere, da de har en stor mængde diversitet på deres bosted. Dette betyder, at de også har erfaring med udviklingshæmmede.

På et bosted udviklingshæmmede er der også nogle fysiske faciliteter, som skal være i orden. Dette må du sikre dig, at de er. Hernæst er det også vigtigt at huske at se på noget så grundlæggende som hyggen. Er det hyggeligt og rart at opholde sig på det givne bosted for en udviklingshæmmet?

Er der bestemte pædagogiske principper som følges?

På mange bosteder vil man have nogle pædagogiske principper og retningslinjer, som man tilstræber at følge. Dette kan variere meget fra bosted til bosted, og der er ofte meget forskellige tilgange til, hvad det indebærer at drive et bosted.

Hos Melius Husene er det som sagt den enkelte borger, der er i centrum. På bostedet Melius Husene har man et stort fokus, som er lagt på at gøre borgerne mere selvstændige og i stand til at klare deres eget liv. Der arbejdes med udvikling af både helt lavpraktiske, fysiske færdigheder samt den personlige udvikling. Borgerne lærer også ting, som skal gøre det nemmere for dem at komme igennem hverdagen.

Hos Melius Husene vides det, hvor stor en betydning det har med gode personlige relationer. Derfor arbejdes der med borgerne internt på bostedet om at få dannet nogle gode sociale kontakter.

Et bosted tilpasset den enkelte

Når man er udviklingshæmmet, vil der ofte være nogle ting i dagligdagen, som man har brug for hjælp til at klare. Dette skyldes, at man som udviklingshæmmet har en intellektuel kapacitet, som ligger langt under gennemsnittet. Derudover har man mindre selvstændighed og dårligere sociale evner i forhold til andre jævnaldrende i ens kulturelle gruppe.

For at imødegå nogle af disse udfordringer kan et ophold på et bosted være enormt gavnligt for udviklingshæmmede. Det er selvfølgelig op til dig som sagsbehandler at beslutte, hvad der er bedst for din borger. Ofte kan dette også variere meget fra person til person.