Hvad er en rigtig mand?

Nogle har måske hørt sangen Rigtige Mænd af det danske band TV-2, mens, nok overvejende i den yngre målgruppe, først har stiftet bekendtskab med vendingen gennem fjernsynsprogrammet af samme navn. Lige meget hvor man har stiftet bekendtskab med tanken om en rigtig mand, er der dog ingen tvivl om, at det repræsenteret et stereotypt og forfejlet billede af maskulinitet. Når man lader mennesker prøve at forestille sig en rigtig mand, er det som oftest en muskuløs og lidt følelseskold herre uden megen tanke for andre mennesker. Det behøver imidlertid ikke at være maskulinitet.

 

Maskulinitet er nemlig andet og meget mere end vores stereotypiske forståelse af rigtige mænd. Den førnævnte forståelse af maskulinitet er dog så dybt forankret i vores kultur, at det kan være svært at gøre op med den, og det kan faktisk være direkte ødelæggende for mennesker af begge køn. Derfor kalder vi det også for toksisk maskulinitet. Læs om toksisk maskulinitet her, hvis du tror, at du, eller en du elsker, er påvirket af det. Det påvirker nemlig langt flere, end man skulle tro.

Hvordan ødelægger toksisk maskulinitet?

Toksisk maskulinitet er grundlæggende tanken om, at der findes en rigtig mand, og at han er idealet for maskulinitet. Denne ide er ofte destruktiv som beskrevet ovenfor, og påvirker mænd unge som gamle. Nogle påvirker den, fordi de faktisk opnår at blive sådanne rigtige mænd, hvorved de forkaster eller i hvert fald fortrænger en masse positive egenskaber. Nogle af dem ender sågar i bander, kriminalitet eller andre former for dårligt selskab. Så slemt går det ikke for de fleste, men de kan alligevel gå hen at blive ubehagelige bekendtskaber på grund af deres forkvaklede syn på maskulinitet. Andre mænd lider under toksisk maskulinitet, fordi de netop ikke kan leve op til den standard, der er iboende i toksisk maskulinitet. Det ødelægger deres selvforståelse som mænd, og som resultat deraf bliver de psykisk og emotionelt svage. I sidste ende er det altså både mænd og kvinder, som deres partnere, der lider under toksisk maskulinitet.

Hvordan stopper man toksisk maskulinitet?

Som sagt tidligere er toksisk maskulinitet nærmest en indbygget del af vores kultur, og det kan derfor være svært at gøre op med den. I hvert fald på et kulturelt niveau. I stedet bør ændringen starte på individuelt niveau. Vi kan støtte op om ideen om, at der ikke er en maskulinitet, og at en rigtig mand tager ansvar for sig selv og sine omgivelser.